نمایشگاه ها

نام نمایشگاه :
تولیدی مبل ماکان
  آدرس نمایشگاه :
ملایر- بلوار بازار مبل ملایر( 32 متری مطهری )- چهارراه کمیته- جنب نانوایی-مبل ماکان
  تلفن تماس :
33338494-081
  تعداد بازدید :
33306

نام نمایشگاه :
گالری مبل تیک
  آدرس نمایشگاه :
32 متری مطهری-ضلع شمالی-50 متر بعداز چهارراه مهدیه(به طرف میدان نبوت)- گالری مبل تیک
  تلفن تماس :
09183527921
  تعداد بازدید :
8411

نام نمایشگاه :
مبلمان ونوس
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - نرسیده به چهار راه کمیته
  تلفن تماس :
081-33336088
  تعداد بازدید :
5169

نام نمایشگاه :
مبل ویستا روزبهانی
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - شهرک صنعتی حاجی آباد (شهرک صنعتی 2) - ابتدای بلوار کارگر - جنب آتش نشانی
  تلفن تماس :
09183526729
  تعداد بازدید :
3478

نام نمایشگاه :
مبل کسری (شاه محمدی)
  آدرس نمایشگاه :
ملایر- بلوار بازار مبل ملایر( 32 متری مطهری )- روبروی خیابان قلعه
  تلفن تماس :
33340285-081
  تعداد بازدید :
3508

نام نمایشگاه :
پارچه مبلی محمد
  آدرس نمایشگاه :
ملایر- بلوار بازار مبل ملایر( 32 متری مطهری )- چهارراه برق بالا - روبروی منازل سازمانی- پارچه مبلی محمد
  تلفن تماس :
33331641-081
  تعداد بازدید :
3045

نام نمایشگاه :
گالری مبلمان مارلیک
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - شهرک صنعتی شماره 2 ملایر - خیابان اول
  تلفن تماس :
09120493912
  تعداد بازدید :
3036

نام نمایشگاه :
مبلمان سیفیه ملایر
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - بعد از خیابان قلعه - نبش کوچه شهید حاتمی - ضلع جنوبی - مبلمان سیفیه ملایر
  تلفن تماس :
09188521538
  تعداد بازدید :
2628

نام نمایشگاه :
تولیدی مبل توفال کلاس
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - بین چهار راه مهدیه و کوی پلیس
  تلفن تماس :
33334231-081
  تعداد بازدید :
2030

نام نمایشگاه :
تولیدی مبل ابریشم
  آدرس نمایشگاه :
شهرک صنعتی حاجی آباد - فاز 2 - تولیدی مبل ابریشم
  تلفن تماس :
32441596-081
  تعداد بازدید :
4087

مبل حوریا more_vert

نام نمایشگاه :
مبل حوریا
  آدرس نمایشگاه :
بلوار 32 متری مطهری(بازار مبل ملایر) - آدرس کارگاه : شهرک صنعتی 2 ملایر- خیابان هشتم - مبل حوریا
  تلفن تماس :
09188510889
  تعداد بازدید :
3306

نام نمایشگاه :
مجتمع مبلمان میثاق
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - چهارراه کوی پلیس - مجتمع مبلمان میثاق
  تلفن تماس :
33344020-081
  تعداد بازدید :
7651

نام نمایشگاه :
آریا مبل ملایر
  آدرس نمایشگاه :
ملایر-32 متری مطهری - بین چهار راه مهدیه و کوی پلیس
  تلفن تماس :
081-33344675
  تعداد بازدید :
7058

نام نمایشگاه :
گالری مبل عباس آبادی
  آدرس نمایشگاه :
ملایر- میدان نبوت - 32 متری مطهری (بازار مبل) نرسیده به چهار راه اول - ضلع جنوبی - مبل عباس آبادی
  تلفن تماس :
09188528374
  تعداد بازدید :
5900

نام نمایشگاه :
مبل دانیال
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - خ 32 متری مطهری (بازار مبل) بین چهارراه مهدیه و کوی پلیس - مبل دانیال
  تلفن تماس :
09188511426
  تعداد بازدید :
5865

نام نمایشگاه :
گالری مبل امید به خدا
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - چهارراه مهدیه - روبروی آریا مبل
  تلفن تماس :
09189511531
  تعداد بازدید :
4222

نام نمایشگاه :
تولیدی مبلمان ترنج
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - میدان تعاون - بلوار خلیج فارس - خیابان کارخانه قند
  تلفن تماس :
09189502516
  تعداد بازدید :
4139

نام نمایشگاه :
مبلمان ایران مبل
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - بعد از سه راه مطهری
  تلفن تماس :
081-33335093
  تعداد بازدید :
3728

قصر مبل more_vert

نام نمایشگاه :
قصر مبل
  آدرس نمایشگاه :
ملایر-32 متری مطهری-نبش کوچه احمد محمودی نژاد-قصرمبل / شهرک صنعتی-ملایر(شماره 2)حاجی آباد فاز 1 خیابان سوم و نبش خیابان نهم
  تلفن تماس :
09181511635
  تعداد بازدید :
3529

نام نمایشگاه :
مبلمان یالین
  آدرس نمایشگاه :
ملایر-میدان نبوت- ابتدای بلوار بازارمبل ( 32 متری مطهری )- تولیدی و نمایشگاه مبل یالین
  تلفن تماس :
33337429-081
  تعداد بازدید :
2977

نام نمایشگاه :
تولیدی مبل کتیبه
  آدرس نمایشگاه :
ملایر- بلوار بازار مبل ملایر( 32 متری مطهری )- چهارراه کوی پلیس
  تلفن تماس :
33338990-081
  تعداد بازدید :
2920

نام نمایشگاه :
گالری مبلمان نجفی
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - پائینتر از چهار راه مهدیه - روبه روی مبل دانیال
  تلفن تماس :
081-33338625
  تعداد بازدید :
2852

نام نمایشگاه :
نمایشگاه مبلمان دهکده مبل
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - روبروی مسجد مطهری - نبش کوچه سلامت
  تلفن تماس :
081-33339555
  تعداد بازدید :
2834

نام نمایشگاه :
گالری مبل شکیل
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - جنب مسجد مطهری
  تلفن تماس :
33333575-081
  تعداد بازدید :
2768

نام نمایشگاه :
مبلمان مومنی
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری-روبه روی خیابان قلعه
  تلفن تماس :
081-33352724
  تعداد بازدید :
2748

نام نمایشگاه :
مبل هخامنش
  آدرس نمایشگاه :
32 متری مطهری- سه راه زن آقا(سه راه مطهری)- نبش کوچه شرف
  تلفن تماس :
081-33339914
  تعداد بازدید :
2665

بیبی شو more_vert

نام نمایشگاه :
بیبی شو
  آدرس نمایشگاه :
ملایر - 32 متری مطهری - بالاتر از مسجد مطهری - فروشگاه بیبی شو
  تلفن تماس :
081-33354828
  تعداد بازدید :
2658

شهر آرا more_vert

نام نمایشگاه :
شهر آرا
  آدرس نمایشگاه :
ملایر-32 متری مطهری-نبش کوچه نقی زاده
  تلفن تماس :
33333345-081
  تعداد بازدید :
2579