تعرفه قیمت تبلیغات در بازار مبل ملایر

تک ستاره

350,000 تومان

 • جایگاه قرار گیری : صفحه سوم
 • کلمات کلیدی : 2 کلمه
 • تعداد عکس : 10 عدد
 • ساختن کلیپ : ندارد
 • تبلیغ در شبکه اجتماعی : ندارد
 • خبرم کن : ندارد
 • کاریابی : ندارد

دو ستاره

450,000 تومان

 • جایگاه قرار گیری : صفحه دوم
 • کلمات کلیدی : 5 کلمه
 • تعداد عکس : 20 عدد
 • ساختن کلیپ : ندارد
 • تبلیغ در شبکه اجتماعی : ندارد
 • خبرم کن : ندارد
 • کاریابی : ندارد

سه ستاره

650,000 تومان

 • جایگاه قرار گیری : صفحه اول
 • کلمات کلیدی : 7 کلمه
 • تعداد عکس : 40 عدد
 • ساختن کلیپ : ندارد
 • تبلیغ در شبکه اجتماعی : دارد
 • خبرم کن : ندارد
 • کاریابی : دارد

چهار ستاره

800,000 تومان

 • جایگاه قرار گیری : صفحه اول
 • کلمات کلیدی : 20 کلمه
 • تعداد عکس : 800 عدد
 • ساختن کلیپ : دارد
 • تبلیغ در شبکه اجتماعی : دارد
 • خبرم کن : دارد
 • کاریابی : دارد