مدت زمان قرار داد : 90 روز

ویژگی های پلنساختن کلیپ : نداردقیمت کل:350,000 تومان