مدت زمان قرار داد : 91 روز

ویژگی های پلنساختن کلیپ : نداردقیمت کل:650,000 تومان