توضیحاتی در مورد نویسنده بازار مبل

علی رضا سلطانی

علی رضا سلطانی


تحصیلات : کارشناسی مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده فنی مهندسی اراک
محل سکونت : شهرستان تویسرکان

 

مدیر سئو وبسایت بازار مبل ملایر