تولید بیش از 65 درصد مبل و منبت کشور در ملایر

مدیر سایت
سایت بازار مبل ملایر
174
1398/05/07
مبل ملایر

آيا ميدانستيد بيش از ٦٥٪؜ مبل و منبت كشور در ملاير توليد مى شود و به همين خاطر امروزه ملاير در كشور و حتى منطقه رقيب و همتايى ندارد؟

🔹شهرستان ملاير از دیرگاه خاستگاه مبل و منبت کشور  بوده و اين هنر ريشه در تاريخ اين شهرستان دارد.

🔹هنرمبل و منبت در شهرستان ملاير آنچنان در دنيا بى نظير  است كه به جرات مى توان آنرا پدر منبت ايران و دنيا دانست.