دیدار اعضای هیئت مدیره بازار بزرگ مبل ملایر با دکتر نوبخت

مدیر سایت
بازار مبل ملایر
317
1398/05/02
مبل ملایر

امروز در تاریخ 98/05/02 اعضای هیئت مدیره بازار بزرگ مبل ملایر به اتفاق پروفسور شهبازخانی با دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور دیدار کردند .