انتخاب هیأت رئیسه صنف درود گران و مبل فروشان ملایر

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
4508
1398/01/22
مبل ملایر

در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، انتخابات هیأت رئیسه صنف درودگران و مبل فروشان ملایر در تاریخ 1396/05/15 روز یکشنبه، زیر نظر هیأت اجرایی انتخابات  اتحادیه های صنفی این شهرستان برگزار شد.
 
اسامی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره:
1- علی احمدوند خوش آبادی
2- عسگر تیموری
3- صفدر چهاردولی
4- غلامرضا روستایی
5- احمد عبدلی
6- مصطفی کاویانی
7- مسعود فراهانی مفرد
8- ولی محمد مومنی
9- عباس احمدوند
 
اسامی داوطلبین عضویت در بازرسی:
1- محمدشریف بابائی
2- علی فیوضی
3- محمد عظیمی ازندریانی
 
پس از پایان رأی گیری، اسامی منتخبین اعضا هیأت مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه مشخص شدند:
1- احمد عبدلی                 (111)   رئیس
2- مصطفی کاویانی           (54)     نایب رئیس اول
3- عسگر تیموری             (48)     نایب رئیس دوم
4- صفدر چهاردولی           (48)     دبیر
5- ولی محمد مومنی           (38)     خزانه دار
6- غلامرضا روستائی        (32)     عضو علی البدل
7- علی احمدوند خوش آبادی (26)     عضو علی البدل
8- عباس احمدوند             (19)
9- مسعود فراهانی مفرد      (13)
 
 
دوست و همکار گرامی جناب آقای احمد عبدلی
انتخاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان ریاست صنف درودگران و مبل فروشان ملایر که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته شما در صحنه‌ی خدمت صادقانه به صنعت شهرمان ملایر است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما و سایر اعضای اتحادیه را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.