موج دوم تبلیغات گسترده تلویزیونی بازارمبل ملایر

مدیر سایت
سایت بازار مبل ملایر
594
1398/01/22
مبل ملایر

این جلسه با حضور اعضای هئیت رئیسه بازارمبل ملایر  و شرکت ایران نوین(بزرگترین شرکت تبلیغاتی کشور)برگزار شد.

در این جلسه موج دوم تبلیغات گسترده تلویزیونی صنعت مبل و منبت با حضور این شرکت مورد بحث قرار گرفت.