قلعه چوبین (قلعه بلنده)

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
1182
قلعه چوبین (قلعه بلنده)

این قلعه که به شهر چوبین یا چوبینه شهرت دارد از بنا های بهرام چوبینه، سردار نام آور ایرانی است که در زمان انوشیروان در خاک رم به فتوحات بزرگ نایل آمد و سپس بر خسرو پرویز طغیان کرده خسرو را از ایران بیرون راند (592 میلادی) و چنین بوده که آخرین شکست خسرو پرویز از بهرام چوبینه در این محل اتفاق افتاده و این شهر به یاد بود این پیروزی بنا گردیده است. مضافاً بر این، بسیاری از ظروف و اشیا کشف شده متعلق به دوره ساسانی و بعد از آن در خرابه های آن خود مؤید این موضوع است. این قلعه در منطقه جنوب غربی ملایر واقع بوده است و نزدیک به دو قرن پیش، آباد و معمور بوده و پس از احداث شهر جدید دولت آباد ملایر به مرور از میان رفته است.