خانه منصوری

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
1209
خانه منصوری

این خانه در بلوار سیف الدوله ملایر واقع شده است که متعلق به شادروان عبدالصمد منصوری است و دارای ساختمانی در حدود 2850 متر است زیر بنای ساختمان 470 متر و حیاط ان 2380 متر است. این بنا در دو طبقه ساخته شده که طبقه زیرین تماماً با طاق های ضربی و هشتی ساخته شده است. خانه منصوری در تاریخ 27/9/1380 به شماره 4691 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.