برج بید کرپه

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
1093
برج بید کرپه

این برج در 40 کیلومتری جنوب شهرستان ملایر و در روستای بید کرپه وسطی قرار دارد. برج بید کرپه در اوایل دوره قاجار توسط خاندان معتبر تاجبخش به منظور مقابله با لر های مهاجم منطقه لرستان بنا شده است و به منظور امنیت سه روستای (علیا، وسطی و سفلی) بر پا شده است. این برج اجری در چهار طبقه و با ارتفاعی در حدود 16 متر است که در بلند ترین نقطه واقع است. با وجود گذشت زمان کیفیت بخش های مختلف برج همچنان حفظ شده است.