آرامگاه سام و حام

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
1182
آرامگاه سام و حام

این بنا در داخل شهر سامن واقع است و آرامگاه دو پیامبر زاده؛ حضرت سام و حام (ع) است که فرزندان حضرت نوح (ع) بوده اند. ساختار بیرونی بنا عبارت است از دو گنبد جدا از هم به ارتفاع تقریبی هفت متر که هر دو از قاعده ای مربعی شکل شروع و به طرف بالا با انحنای خاصی به طرف داخل شکل مخروطی می یابند. بخش داخل دو ضریح چوبی با منبت زیبا بر روی هر دو قبر و داخل فضای داخلی آرامگاه ساخته شده است که در نوع خود بی نظیر است. در بین دو گنبد ذکر شده گنبد کوچک تری نیز وجود دارد که آرامگاه یکی از سادات جلیل القدر به نام آقا طباطبایی می باشد. وجه تسمیه سامن برگرفته از نام دو پیامبر زاده مزبور است و بنا بر ریشه این واژه «سامحین» یا «سامان» (سام ها) به نام «سامین» و سپس به «سامن» دگرگونی یافته است.