آرامگاه یوشع پیامبر

مدیر سایت
روابط عمومی سایت بازار مبل ملایر
1030
آرامگاه یوشع پیامبر

این بنای برج مانند در فاصله 55 کیلومتری غرب ملایر در 12 کیلومتری شرق دهستان سفید کوه (سیاه کمر انوج) خودنمایی می کند که مقبره حضرت یوشع (ع) از انبیا بنی اسرائیل است و در گذشته بسیار مورد توجه و احترام یهودیان و ساکنان منطقه بوده است.

ساختار معماری این عمارت از بیرون دارای دوازده ترک با اجر های مربعی است و از داخل هشت ضلعی است. بخش های فوقانی به صورت گنبد مخروطی (رک) بر فراز بنا پوشش داده است. به لحاظ ساختار، شبیه عمارت حبقوق نبی (ع) در تویسرکان بوده است و به نظر می رسد تاج مخروطی ان که نماد سبک معماری یهودیان بوده است، تخریب و به فرم گنبدی درامده است و در جای دیگر نام ان را «بابا حسین» معرفی نموده اند که هیچ گونه سنخیتی با جسد مدفون شده در این مکان ندارد. این عمارت به لحاظ ساختار قابل مقایسه با مقبره های دوره ایلخانی است. این اثر در تاریخ 22/3/1379 به شماره 2711 در فهرست آثار ملی ثبت رسیده است.